Home » Event & Teambuilding » Chương trình Teambuilding cải thiện các vấn đề trong tổ chức

Chương trình Teambuilding cải thiện các vấn đề trong tổ chức

Trong một tổ chức,  con ngườiyếu tố quan trọng nhất. Con người quyết định chiến lược phát triển của doanh nghiệp bạn. Có chiến lược nhưng không có con người phù hợp với chiến lược thì không thể đưa chiến lược đến thành công. Có chiến lược nhưng một tổ chức chưa sẵn sàng để giải quyết các vấn đề nội bộ của nó. Thì kết quả công việc cũng sẽ không cán đích

Chương trình teambuilding xây dựng theo hướng giải quyết các vấn đề sau cho tổ chức của bạn

* Cách làm việc nhóm chưa đạt hiệu quả
* Mỗi thành viên không ý thức được vai trò của mình
* Tính ích kỷ cá nhân cản trở việc hòa nhập và đóng góp cho tập thể
* Trách nhiệm và kỷ luật trong đội ngũ không được phát huy
* Các thành viên không nhận ra ảnh hưởng của mình lên người khác và lên kết quả hoạt động của tổ chức
* Không biết cách làm việc nhóm

Netviet Travel  đưa ra 17 khả năng mà các thành viên của mọi tổ chức hoạt động hiệu quả cần trang bị để xứng đáng đứng trong đội ngũ:

Kỹ năng mềm
Kỹ năng mềm

1. Khả năng thích nghi

Hãy sống với tinh thần học hỏi mọi lúc mọi nơi và học không có giới hạn. Cũng như ông bà ta đã đúc kết trong câu tục ngữ: “Học thầy không tày học bạn. Hòa nhập và thích nghi là kỹ năng chủ động tìm hiểu về môi trường mới, thiết lập quan hệ rộng rãi và tích cực tham gia họat động để trở thành một nhân tố đắc lực.

2. Khả năng phối hợp

Khi làm việc phải hiểu biết và vận dụng những kiến thức và kỹ năng cá nhân, gồm các kỹ năng tự nhận thức, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý sự căng thẳng… Tuy nhiên, nhà quản trị nào cũng phải làm việc trong một nhóm, rất nhiều nhóm, nhiều đối tượng và nhiều cấp quản lý.

Do vậy, ngoài những kỹ năng cá nhân nêu trên, mỗi cá nhân còn cần hiểu biết và có kỹ năng phối hợp với người khác thì kết quả thực hiện công việc của bản thân và của cả nhóm mới đạt mục tiêu chung, hiệu quả và hiệu suất cao.

Những hiểu biết về kỹ năng phối hợp các cá nhân trong nhóm có rất nhiều, đó là các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tạo được quyền lực và gây ảnh hưởng, kỹ năng khuyến khích người khác nỗ lực làm việc, kỹ năng giải quyết các mâu thuẫn giữa các thành viên trong nhóm và với các nhóm khác…

3. Khả năng cam kết 100%
4. Khả năng truyền thông hướng mục tiêu
5. Khả năng nâng cao chuẩn mực bản thân
6. Khả năng chịu trách nhiệm cao
7. Khả năng rèn luyện kỷ luật
8. Khả năng cống hiến và lan tỏa giá trị
9. Khả năng lan truyền nhiệt tình
10. Khả năng nhìn xa trông rộng
11. Khả năng thẩm nhập sứ mạng
12. Khả năng lên kế hoạch
13. Khả năng quan hệ và hòa hợp
14. Khả năng cải thiện bản thân
15. Khả năng dẹp bỏ cái tôi ích kỷ
16. Khả năng sáng tạo giải quyết vấn đề
17. Khả năng kiên trì và nhẫn nại.

Xem nhanh

Lập kế hoạch để Tổ chức sự kiện chạy Roadshow thành công

Roadshow (biểu diễn lưu động) là một trong những xu hướng quảng cáo đang được người …