Home » Điều khoản Chương trình Cộng tác viên tiếp thị liên kết Netviet

Điều khoản Chương trình Cộng tác viên tiếp thị liên kết Netviet

Điều khoản Chương trình Cộng tác viên Netviet

Hợp đồng

Bằng cách đăng ký trở thành Cộng tác viên trong Chương trình Liên kết Du lịch Netviet Travel (“Chương trình”), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản Dịch vụ”).

Du lịch Netviet Travel có quyền cập nhật và thay đổi các Điều khoản Dịch vụ theo thời gian mà không cần thông báo. Bất kỳ tính năng mới nào bổ sung hoặc nâng cao Chương trình hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới, sẽ phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng Chương trình sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Vi phạm bất kỳ điều khoản nào dưới đây sẽ dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản của bạn và bị tịch thu bất kỳ khoản thanh toán hoa hồng liên kết chưa thanh toán nào kiếm được trong quá trình vi phạm. Bạn đồng ý sử dụng Chương trình liên kết và tự chịu rủi ro.

Điều khoản tài khoản

 • Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để tham gia Chương trình này.
 • Bạn phải là một con người. Không cho phép các tài khoản được đăng ký bởi “bot” hoặc các phương pháp tự động khác.
 • Bạn phải cung cấp tên đầy đủ hợp pháp, địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác được yêu cầu để hoàn tất quá trình đăng ký.
 • Thông tin đăng nhập của bạn chỉ có thể được sử dụng bởi một người – một thông tin đăng nhập được chia sẻ bởi nhiều người không được phép.
 • Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của mình. Du lịch Netviet Travelkhông thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này.
 • Bạn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung được đăng và hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn.
 • Một người hoặc pháp nhân không được duy trì nhiều hơn một tài khoản.
 • Bạn không được sử dụng Chương trình liên kết cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền).
 • Bạn không được sử dụng Chương trình Cộng tác viên để kiếm tiền từ tài khoản sản phẩm Du lịch Netviet Travelcủa chính mình .

Liên kết / đồ họa trên trang web của bạn, trong email của bạn hoặc các thông tin liên lạc khác

Khi bạn đã đăng ký Chương trình liên kết, bạn sẽ được chỉ định một Mã đơn vị liên kết duy nhất. Bạn được phép đặt các liên kết, biểu ngữ hoặc đồ họa khác mà chúng tôi cung cấp cùng với Mã liên kết của bạn trên trang web của bạn, trong email của bạn hoặc trong các thông tin liên lạc khác. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn, kiểu liên kết và tác phẩm đồ họa để sử dụng trong việc liên kết với Du lịch Netviet Travel . Chúng tôi có thể thay đổi thiết kế của tác phẩm nghệ thuật bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi kích thước của hình ảnh mà không có thông báo thích hợp.

Để cho phép theo dõi, báo cáo và tích lũy phí giới thiệu chính xác, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các định dạng liên kết đặc biệt để sử dụng trong tất cả các liên kết giữa trang web của bạn và Du lịch Netviet Travel . Bạn phải đảm bảo rằng mỗi liên kết giữa trang web của bạn và Du lịch Netviet Travel sử dụng đúng các định dạng liên kết đặc biệt đó. Các liên kết đến Du lịch Netviet Travel được đặt trên trang web của bạn theo Thỏa thuận này và sử dụng đúng các định dạng liên kết đặc biệt như vậy được gọi là “Liên kết Đặc biệt”. Bạn sẽ chỉ kiếm được phí giới thiệu khi bán hàng trên Du lịch Netviet Travelsản phẩm xảy ra trực tiếp thông qua các Liên kết Đặc biệt; Chúng tôi sẽ không thể giúp bạn đối với bất kỳ lỗi nào do bạn hoặc người nào đó mà bạn giới thiệu sử dụng Liên kết đặc biệt hoặc nhập sai Mã đơn vị liên kết của bạn, bao gồm cả việc thất bại đó có thể dẫn đến việc giảm số tiền mà nếu không thì sẽ phải trả cho bạn theo Thỏa thuận này.

Các liên kết liên kết nên trỏ đến trang của sản phẩm đang được quảng bá.

Phí giới thiệu / hoa hồng và thanh toán

Để Bán Sản phẩm đủ điều kiện nhận phí giới thiệu, khách hàng phải nhấp qua Liên kết đặc biệt từ trang web, email hoặc các thông tin liên lạc khác của bạn tới https://www.netviettravel.vn và hoàn tất đơn đặt hàng cho một sản phẩm trong thời gian đó phiên họp.

Chúng tôi sẽ chỉ trả tiền hoa hồng trên các liên kết được hệ thống của chúng tôi theo dõi và báo cáo tự động. Chúng tôi sẽ không trả hoa hồng nếu ai đó nói rằng họ đã mua hoặc ai đó nói rằng họ đã nhập mã giới thiệu nếu mã đó không được hệ thống của chúng tôi theo dõi. Chúng tôi chỉ có thể trả hoa hồng cho hoạt động kinh doanh được tạo ra thông qua các liên kết đặc biệt được định dạng đúng và được hệ thống của chúng tôi theo dõi tự động.

Chúng tôi có quyền loại bỏ các khoản hoa hồng kiếm được thông qua các phương thức bán hàng hoặc tiếp thị có nghi vấn hoặc gian lận, bất hợp pháp hoặc quá khích, có vấn đề.

Tự xác định mình là Cộng tác viên Du lịch Netviet Travel

Bạn không được đưa ra bất kỳ thông cáo báo chí nào liên quan đến Thỏa thuận này hoặc việc bạn tham gia vào Chương trình; hành động đó có thể khiến bạn bị chấm dứt khỏi Chương trình. Ngoài ra, bạn không được xuyên tạc hoặc thêu dệt mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn dưới bất kỳ hình thức nào, nói rằng bạn phát triển sản phẩm của chúng tôi, nói rằng bạn là một phần của Du lịch Netviet Travel hoặc thể hiện hoặc ngụ ý bất kỳ mối quan hệ hoặc liên kết nào giữa chúng tôi và bạn hoặc bất kỳ người nào khác hoặc pháp nhân trừ khi được Thỏa thuận này cho phép rõ ràng (bao gồm bằng cách thể hiện hoặc ngụ ý rằng chúng tôi hỗ trợ, tài trợ, xác nhận hoặc đóng góp tiền cho bất kỳ tổ chức từ thiện hoặc mục đích nào khác).

Bạn không thể mua sản phẩm thông qua các liên kết liên kết của bạn để sử dụng cho riêng bạn. Việc mua hàng như vậy có thể dẫn đến (theo quyết định riêng của chúng tôi) việc giữ phí giới thiệu và / hoặc chấm dứt Thỏa thuận này.

Lịch trình thanh toán

Miễn là thu nhập từ đơn vị liên kết hiện tại của bạn trên 20 đô la , bạn sẽ được trả mỗi tháng. Nếu bạn chưa kiếm được $ 20 kể từ lần thanh toán cuối cùng của mình, chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn vào tháng tiếp theo sau khi bạn vượt qua ngưỡng.

Định nghĩa khách hàng

Khách hàng mua sản phẩm thông qua chương trình này sẽ được coi là khách hàng của chúng tôi. Theo đó, tất cả các quy tắc, chính sách và quy trình hoạt động của chúng tôi liên quan đến đơn đặt hàng của khách hàng, dịch vụ khách hàng và bán sản phẩm sẽ được áp dụng cho những khách hàng đó. Chúng tôi có thể thay đổi các chính sách và quy trình hoạt động của mình bất kỳ lúc nào. Ví dụ: chúng tôi sẽ xác định giá được tính cho các sản phẩm được bán theo Chương trình này theo chính sách giá của riêng chúng tôi. Giá sản phẩm và tình trạng sẵn có có thể thay đổi tùy theo thời điểm. Vì thay đổi giá có thể ảnh hưởng đến các sản phẩm mà bạn đã liệt kê trên trang web của mình, bạn không nên hiển thị giá sản phẩm trên trang web của mình. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để trình bày thông tin chính xác, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính sẵn có hoặc giá cả của bất kỳ sản phẩm cụ thể nào.

Trách nhiệm của bạn

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về việc phát triển, vận hành và bảo trì trang web của mình cũng như đối với tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web của bạn. Ví dụ: bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về:

– Hoạt động kỹ thuật của trang web của bạn và tất cả các thiết bị liên quan
– Đảm bảo việc hiển thị các Liên kết Đặc biệt trên trang web của bạn không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn và bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ hạn chế hoặc yêu cầu nào do bên thứ ba lưu trữ site) – Đảm bảo rằng các tài liệu được đăng trên trang web của bạn không có tính chất bôi nhọ hoặc bất hợp pháp – Đảm bảo rằng trang web của bạn được tiết lộ một cách chính xác và đầy đủ, thông qua chính sách bảo mật hoặc bằng cách khác, cách bạn thu thập, sử dụng, lưu trữ và tiết lộ dữ liệu được thu thập từ khách truy cập, bao gồm, nếu có, các bên thứ ba (bao gồm cả nhà quảng cáo) có thể phân phát nội dung và / hoặc quảng cáo và thu thập thông tin trực tiếp từ khách truy cập và có thể đặt hoặc nhận dạng cookie trên trình duyệt của khách truy cập.
– Tính chính xác, trung thực và thích hợp của các tài liệu được đăng trên trang web của bạn (bao gồm, trong số những thứ khác, tất cả các tài liệu liên quan đến Sản phẩm và bất kỳ thông tin nào bạn đưa vào hoặc liên kết với các Liên kết Đặc biệt)
– Đảm bảo rằng các tài liệu được đăng trên trang web của bạn không vi phạm hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm, ví dụ: bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc các quyền cá nhân hoặc độc quyền khác)

Tuân thủ pháp luật

Là một điều kiện để bạn tham gia Chương trình, bạn đồng ý rằng khi bạn là Người tham gia Chương trình, bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật, pháp lệnh, quy tắc, quy định, lệnh, giấy phép, giấy phép, bản án, quyết định hoặc các yêu cầu khác của bất kỳ cơ quan chính phủ nào có quyền tài phán đối với bạn, cho dù các luật đó, v.v. hiện đang có hiệu lực hoặc sau này có hiệu lực trong thời gian bạn là người tham gia Chương trình. Không giới hạn nghĩa vụ đã nêu ở trên, bạn đồng ý rằng với tư cách là điều kiện tham gia Chương trình, bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật hiện hành (liên bang, tiểu bang hoặc nơi khác) chi phối email tiếp thị, bao gồm nhưng không giới hạn, Đạo luật CAN-SPAM năm 2003 và tất cả luật chống thư rác khác.

Thời hạn của Thỏa thuận và Chương trình

Thời hạn của Thỏa thuận này sẽ bắt đầu khi chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký Chương trình của bạn và sẽ kết thúc khi một trong hai bên chấm dứt. Bạn hoặc chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào, có hoặc không có lý do, bằng cách gửi cho bên kia thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt. Khi chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, bạn sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng và xóa khỏi trang web của mình, tất cả các liên kết đến https://www.netviettravel.vn , và tất cả các nhãn hiệu, thương hiệu, và biểu tượng của chúng tôi, và tất cả những thứ khác tài liệu do hoặc thay mặt chúng tôi cung cấp cho bạn được thực hiện theo đây hoặc liên quan đến Chương trình. Du lịch Netviet Travel có quyền kết thúc Chương trình bất cứ lúc nào. Sau khi kết thúc chương trình, Du lịch Netviet Travel sẽ thanh toán mọi khoản thu nhập chưa thanh toán đã tích lũy ở trên$ 20 .

Chấm dứt

Du lịch Netviet Travel , theo quyết định riêng của mình, có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối bất kỳ và tất cả việc sử dụng hiện tại hoặc tương lai đối với Chương trình, hoặc bất kỳ dịch vụ Du lịch Netviet Travel nào khác , vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào. Việc chấm dứt Dịch vụ như vậy sẽ dẫn đến việc hủy kích hoạt hoặc xóa Tài khoản của bạn hoặc quyền truy cập của bạn vào Tài khoản của bạn, đồng thời tước bỏ và từ bỏ tất cả các khoản hoa hồng tiềm năng hoặc phải trả trong Tài khoản của bạn nếu chúng kiếm được thông qua gian lận, bất hợp pháp hoặc các phương pháp bán hàng hoặc tiếp thị quá hung hăng, có vấn đề. Du lịch Netviet Travel có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai vì bất kỳ lý do gì vào bất kỳ lúc nào.

Mối quan hệ của các bên

Bạn và chúng tôi là những nhà thầu độc lập và không có gì trong Thỏa thuận này sẽ tạo ra bất kỳ quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại, đại diện bán hàng hoặc việc làm nào giữa các bên. Bạn sẽ không có quyền đưa ra hoặc chấp nhận bất kỳ đề nghị hoặc đại diện nào thay mặt cho chúng tôi. Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, cho dù trên trang web của bạn hay cách khác, điều đó một cách hợp lý sẽ mâu thuẫn với bất kỳ điều gì trong Phần này.

Hạn chế của trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi sẽ không đủ điều kiện cho các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả (hoặc bất kỳ tổn thất nào về doanh thu, lợi nhuận hoặc dữ liệu) phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Chương trình, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. Hơn nữa, trách nhiệm pháp lý tổng hợp của chúng tôi phát sinh liên quan đến Thỏa thuận này và Chương trình sẽ không vượt quá tổng phí giới thiệu được trả hoặc phải trả cho bạn theo Thỏa thuận này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Chúng tôi không đưa ra các bảo đảm hoặc tuyên bố rõ ràng hoặc ngụ ý đối với Chương trình hoặc bất kỳ sản phẩm nào được bán thông qua Chương trình (bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm về sức khỏe, khả năng bán được, không vi phạm hoặc bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào phát sinh từ quá trình thực hiện, giao dịch hoặc sử dụng thương mại). Ngoài ra, chúng tôi không tuyên bố rằng hoạt động của Du lịch Netviet Travel sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về hậu quả của bất kỳ sự gián đoạn hoặc sai sót nào.

Điều tra độc lập

BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC THỎA THUẬN NÀY VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA NÓ. BẠN HIỂU RẰNG CHÚNG TÔI CÓ THỂ TẠI BẤT CỨ LÚC NÀO (TRỰC TIẾP HOẶC CHỈ ĐỊNH) KHÁCH HÀNG SOLICIT THAM KHẢO VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CÓ THỂ KHÁC VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CÓ TRONG THỎA THUẬN NÀY HOẶC VẬN HÀNH CÁC TRANG WEB TƯƠNG TỰ HOẶC CẠNH TRANH VỚI TRANG WEB CỦA BẠN. BẠN ĐÃ ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP KHẢ NĂNG MONG MUỐN THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH VÀ KHÔNG TIN CẬY VÀO BẤT KỲ TUYÊN BỐ, BẢO ĐẢM HOẶC BẤT KỲ TUYÊN BỐ NÀO KHÁC NHƯ ĐÃ ĐƯỢC THIẾT LẬP TRONG THỎA THUẬN NÀY.

Trọng tài

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến bất kỳ cách nào đối với Thỏa thuận này (bao gồm bất kỳ vi phạm thực tế hoặc bị cáo buộc nào của Thỏa thuận này), bất kỳ giao dịch hoặc hoạt động nào theo Thỏa thuận này hoặc mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi sẽ được đưa ra trọng tài bí mật, ngoại trừ điều đó, trong phạm vi bạn dưới bất kỳ hình thức nào bị vi phạm hoặc đe dọa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, chúng tôi có thể tìm kiếm lệnh trừng phạt hoặc biện pháp trừng phạt thích hợp khác tại bất kỳ tòa án liên bang hoặc tiểu bang nào (và bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm không độc quyền tại các tòa án đó) hoặc bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào khác . Trọng tài theo thỏa thuận này sẽ được tiến hành theo các quy tắc hiện hành của Hiệp hội Trọng tài Niệt Nam Phán quyết của trọng tài sẽ có giá trị ràng buộc và có thể được đưa vào như một phán quyết tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép,không có trọng tài nào theo Thỏa thuận này sẽ được tham gia vào một trọng tài liên quan đến bất kỳ bên nào khác tuân theo Thỏa thuận này, cho dù thông qua tố tụng trọng tài tập thể hay cách khác.

Điều khoản khác

Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Hoa Kỳ mà không cần tham chiếu đến các quy tắc điều chỉnh việc lựa chọn luật. Bạn không được chuyển nhượng Thỏa thuận này, theo hoạt động của luật pháp hoặc theo cách khác, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Theo hạn chế đó, Thỏa thuận này sẽ ràng buộc, có hiệu lực vì lợi ích và có hiệu lực thi hành đối với các bên và những người kế thừa và chuyển nhượng tương ứng của họ. Việc chúng tôi không thực thi việc thực hiện nghiêm ngặt của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền của chúng tôi trong việc thực thi sau đó điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này.

Việc Du lịch Netviet Travel không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của Điều khoản Dịch vụ sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Điều khoản Dịch vụ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Du lịch Netviet Travel và chi phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế mọi thỏa thuận trước đây giữa bạn và Du lịch Netviet Travel (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước nào của Điều khoản Dịch vụ ).

Du lịch Netviet Travel Affiliate Program Terms of Service

Agreement

By signing up to be an Affiliate in the Du lịch Netviet Travel Affiliate Program (“Program”) you are agreeing to be bound by the following terms and conditions (“Terms of Service”).

Du lịch Netviet Travel reserves the right to update and change the Terms of Service from time to time without notice. Any new features that augment or enhance the current Program, including the release of new tools and resources, shall be subject to the Terms of Service. Continued use of the Program after any such changes shall constitute your consent to such changes.

Violation of any of the terms below will result in the termination of your Account and for forfeiture of any outstanding affiliate commission payments earned during the violation. You agree to use the Affiliate Program at your own risk.

Account Terms

 • You must be 18 years or older to be part of this Program.
 • You must live in the United States to be an Affiliate.
 • You must be a human. Accounts registered by “bots” or other automated methods are not permitted.
 • You must provide your legal full name, a valid email address, and any other information requested in order to complete the signup process.
 • Your login may only be used by one person – a single login shared by multiple people is not permitted.
 • You are responsible for maintaining the security of your account and password. Du lịch Netviet Travel cannot and will not be liable for any loss or damage from your failure to comply with this security obligation.
 • You are responsible for all Content posted and activity that occurs under your account.
 • One person or legal entity may not maintain more than one account.
 • You may not use the Affiliate Program for any illegal or unauthorized purpose. You must not, in the use of the Service, violate any laws in your jurisdiction (including but not limited to copyright laws).
 • You may not use the Affiliate Program to earn money on your own Du lịch Netviet Travel product accounts.

Links/graphics on your site, in your emails, or other communications

Once you have signed up for the Affiliate Program, you will be assigned a unique Affiliate Code. You are permitted to place links, banners, or other graphics we provide with your Affiliate Code on your site, in your emails, or in other communications. We will provide you with guidelines, link styles, and graphical artwork to use in linking to Du lịch Netviet Travel. We may change the design of the artwork at any time without notice, but we won’t change the dimensions of the images without proper notice.

To permit accurate tracking, reporting, and referral fee accrual, we will provide you with special link formats to be used in all links between your site and the Du lịch Netviet Travel. You must ensure that each of the links between your site and the Du lịch Netviet Travel properly utilizes such special link formats. Links to the Du lịch Netviet Travel placed on your site pursuant to this Agreement and which properly utilize such special link formats are referred to as “Special Links.” You will earn referral fees only with respect to sales on a Du lịch Netviet Travel product occurring directly through Special Links; we will not be liable to you with respect to any failure by you or someone you refer to use Special Links or incorrectly type your Affiliate Code, including to the extent that such failure may result in any reduction of amounts that would otherwise be paid to you pursuant to this Agreement.

Affiliate links should point to the page of the product being promoted.

Referral fees/commissions and payment

For a Product sale to be eligible to earn a referral fee, the customer must click-through a Special Link from your site, email, or other communications to https://www.netviettravel.vn and complete an order for a product during that session.

We will only pay commissions on links that are automatically tracked and reported by our systems. We will not pay commissions if someone says they purchased or someone says they entered a referral code if it was not tracked by our system. We can only pay commissions on business generated through properly formatted special links that were automatically tracked by our systems.

We reserve the right to disqualify commissions earned through fraudulent, illegal, or overly aggressive, questionable sales or marketing methods.

Payments only begin once you’ve earned more than $20 in affiliate income. If your affiliate account never crosses the $20 threshold, your commissions will not be realized or paid. We are only responsible for paying accounts that have crossed the $20 threshold.

Identifying yourself as a Du lịch Netviet Travel Affiliate

You may not issue any press release with respect to this Agreement or your participation in the Program; such action may result in your termination from the Program. In addition, you may not in any manner misrepresent or embellish the relationship between us and you, say you develop our products, say you are part of Du lịch Netviet Travel or express or imply any relationship or affiliation between us and you or any other person or entity except as expressly permitted by this Agreement (including by expressing or implying that we support, sponsor, endorse, or contribute money to any charity or other cause).

You may not purchase products through your affiliate links for your own use. Such purchases may result (in our sole discretion) in the withholding of referral fees and/or the termination of this Agreement.

Payment schedule

As long as your current affiliate earning are over $20, you’ll be paid each month. If you haven’t earned $20 since your last payment, we’ll pay you the following month after you’ve crossed the threshold.

Customer definition

Customers who buy products through this Program will be deemed to be our customers. Accordingly, all of our rules, policies, and operating procedures concerning customer orders, customer service, and product sales will apply to those customers. We may change our policies and operating procedures at any time. For example, we will determine the prices to be charged for products sold under this Program in accordance with our own pricing policies. Product prices and availability may vary from time to time. Because price changes may affect Products that you have listed on your site, you should not display product prices on your site. We will use commercially reasonable efforts to present accurate information, but we cannot guarantee the availability or price of any particular product.

Your responsibilities

You will be solely responsible for the development, operation, and maintenance of your site and for all materials that appear on your site. For example, you will be solely responsible for:

– The technical operation of your site and all related equipment
– Ensuring the display of Special Links on your site does not violate any agreement between you and any third party (including without limitation any restrictions or requirements placed on you by a third party that hosts your site)
– The accuracy, truth, and appropriateness of materials posted on your site (including, among other things, all Product-related materials and any information you include within or associate with Special Links)
– Ensuring that materials posted on your site do not violate or infringe upon the rights of any third party (including, for example, copyrights, trademarks, privacy, or other personal or proprietary rights)
– Ensuring that materials posted on your site are not libelous or otherwise illegal
– Ensuring that your site accurately and adequately discloses, either through a privacy policy or otherwise, how you collect, use, store, and disclose data collected from visitors, including, where applicable, that third parties (including advertisers) may serve content and/or advertisements and collect information directly from visitors and may place or recognize cookies on visitors’ browsers.

Compliance with Laws

As a condition to your participation in the Program, you agree that while you are a Program participant you will comply with all laws, ordinances, rules, regulations, orders, licenses, permits, judgments, decisions or other requirements of any governmental authority that has jurisdiction over you, whether those laws, etc. are now in effect or later come into effect during the time you are a Program participant. Without limiting the foregoing obligation, you agree that as a condition of your participation in the Program you will comply with all applicable laws (federal, state or otherwise) that govern marketing email, including without limitation, the CAN-SPAM Act of 2003 and all other anti-spam laws.

Term of the Agreement and Program

The term of this Agreement will begin upon our acceptance of your Program application and will end when terminated by either party. Either you or we may terminate this Agreement at any time, with or without cause, by giving the other party written notice of termination. Upon the termination of this Agreement for any reason, you will immediately cease use of, and remove from your site, all links to https://www.netviettravel.vn, and all of our trademarks, trade dress, and logos, and all other materials provided by or on behalf of us to you pursuant hereto or in connection with the Program. Du lịch Netviet Travel reserves the right to end the Program at any time. Upon program termination, Du lịch Netviet Travel will pay any outstanding earnings accrued above $20.

Termination

Du lịch Netviet Travel, in its sole discretion, has the right to suspend or terminate your account and refuse any and all current or future use of the Program, or any other Du lịch Netviet Travel service, for any reason at any time. Such termination of the Service will result in the deactivation or deletion of your Account or your access to your Account, and the forfeiture and relinquishment of all potential or to-be-paid commissions in your Account if they were earned through fraudulent, illegal, or overly aggressive, questionable sales or marketing methods. Du lịch Netviet Travel reserves the right to refuse service to anyone for any reason at any time.

Relationship of Parties

You and we are independent contractors, and nothing in this Agreement will create any partnership, joint venture, agency, franchise, sales representative, or employment relationship between the parties. You will have no authority to make or accept any offers or representations on our behalf. You will not make any statement, whether on your site or otherwise, that reasonably would contradict anything in this Section.

Limitations of Liability

We will not be liable for indirect, special, or consequential damages (or any loss of revenue, profits, or data) arising in connection with this Agreement or the Program, even if we have been advised of the possibility of such damages. Further, our aggregate liability arising with respect to this Agreement and the Program will not exceed the total referral fees paid or payable to you under this Agreement.

Disclaimers

We make no express or implied warranties or representations with respect to the Program or any products sold through the Program (including, without limitation, warranties of fitness, merchantability, noninfringement, or any implied warranties arising out of a course of performance, dealing, or trade usage). In addition, we make no representation that the operation of the Du lịch Netviet Travel will be uninterrupted or error-free, and we will not be liable for the consequences of any interruptions or errors.

Independent Investigation

YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT AND AGREE TO ALL ITS TERMS AND CONDITIONS. YOU UNDERSTAND THAT WE MAY AT ANY TIME (DIRECTLY OR INDIRECTLY) SOLICIT CUSTOMER REFERRALS ON TERMS THAT MAY DIFFER FROM THOSE CONTAINED IN THIS AGREEMENT OR OPERATE WEB SITES THAT ARE SIMILAR TO OR COMPETE WITH YOUR WEB SITE. YOU HAVE INDEPENDENTLY EVALUATED THE DESIRABILITY OF PARTICIPATING IN THE PROGRAM AND ARE NOT RELYING ON ANY REPRESENTATION, GUARANTEE, OR STATEMENT OTHER THAN AS SET FORTH IN THIS AGREEMENT.

Arbitration

Any dispute relating in any way to this Agreement (including any actual or alleged breach hereof), any transactions or activities under this Agreement or your relationship with us or any of our affiliates shall be submitted to confidential arbitration, except that, to the extent you have in any manner violated or threatened to violate our intellectual property rights, we may seek injunctive or other appropriate relief in any state or federal court (and you consent to non-exclusive jurisdiction and venue in such courts) or any other court of competent jurisdiction. Arbitration under this agreement shall be conducted under the rules then prevailing of the American Arbitration Association. The arbitrator’s award shall be binding and may be entered as a judgment in any court of competent jurisdiction. To the fullest extent permitted by applicable law, no arbitration under this Agreement shall be joined to an arbitration involving any other party subject to this Agreement, whether through class arbitration proceedings or otherwise.

Miscellaneous

This Agreement will be governed by the laws of The United States, without reference to rules governing choice of laws. You may not assign this Agreement, by operation of law or otherwise, without our prior written consent. Subject to that restriction, this Agreement will be binding on, inure to the benefit of, and be enforceable against the parties and their respective successors and assigns. Our failure to enforce your strict performance of any provision of this Agreement will not constitute a waiver of our right to subsequently enforce such provision or any other provision of this Agreement.

The failure of Du lịch Netviet Travel to exercise or enforce any right or provision of the Terms of Service shall not constitute a waiver of such right or provision. The Terms of Service constitutes the entire agreement between you and Du lịch Netviet Travel and govern your use of the Service, superceding any prior agreements between you and Du lịch Netviet Travel (including, but not limited to, any prior versions of the Terms of Service).

Bản đồ

Zalo

Messenger

Gọi điện

Gửi email

Bạn cần hỗ trợ?