Home » Giới thiệu » Văn hóa doanh nghiệp Netviet Travel

Văn hóa doanh nghiệp Netviet Travel

KỶ LUẬT – Hướng vào tính chuyên nghiệp.

Trong thị trường du lịch  sự chính xác về thời gian, tiến độ, tỉ mĩ từng chi tiết dịch vụ ngày càng cao. Chúng ta cung cấp các dịch vụ du lịch : tour, vận chuyển oto luôn luôn phải đảm bảo an toàn cho khách hàng, đòi hỏi sự chính xác về giờ giấc. Tại công ty chúng ta các công việc được xây dựng theo qui trình, chuẩn mực nghề nghiệp.

TÔN TRỌNG – là Tôn trọng cá nhân, bao gồm: Trung thực, Nói thẳng, Lắng Nghe và Bao dung.

Tại Netviet Travel chúng ta không phân biệt tôn giáo, giới tính, bằng cấp. Là tập thể luôn đoàn kết cần sự tôn trọng chính bản thân chúng ta trước. Chúng ta có quyền đưa ra ý kiến của mình với lãnh đạo cao nhất trong công ty. Chúng ta luôn giữ tính cách trung thực , nói thẳng và bao dung là nguyên tắc giao tiếp cốt lõi giữ chúng ta làm việc lâu dài, gắn bó với nhau hơn.

HOÀN THIỆN – Hướng tới công ty trường tồn .

Mỗi con người chúng ta luôn đưa đề cao tinh thần tự phê bình, nhìn nhận nhược điểm của mình mới là người mạnh mẽ. Và sẵn sàng thay đổi để vượt qua những sở đoản, nhược điểm. Chúng ta nhìn nhận về chính mình, mình ở đâu, và muốn đi đến đâu. Chúng ta không ngừng hoàn thiện kỹ năng, học hỏi tri thức mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

SÁNG TẠOlà sản phẩm, dịch vụ đi đầu, là sự sống còn của doanh nghiệp.

Tại sao phải sáng tạo, thế giới chuyển mình phát triển dựa trên tri thức. Sáng tạo thể hiện trong việc làm cụ thể hằng ngày, trong từng dịch vụ chúng ta làm.

ĐỒNG ĐỘI là Tinh thần đồng đội, bao gồm: Đồng tâm, Tập thể và Chân tình.

Chúng ta là tập thể cùng chung một mục tiêu , tầm nhìn, sứ mệnh. Mỗi mục tiêu hoàn thành là công sức đóng góp của cả tập thể. Quan điểm làm việc chúng ta tập thể cùng làm và trách nhiệm thuộc cá nhân.

Bản đồ

Zalo

Messenger

Gọi điện

Gửi email

Bạn cần hỗ trợ?